کودکان و نوجوانان

حکم چرم

0
چرم¬هایی که از کشورهای اسلامی می آید اگر انسان می¬داند که این کشور واسطه است یعنی چرم از بلاد غیر اسلامی وارد آن کشور...

حکم قرعه کشی خانگی

0
یکی از سنتهای بسیار حسنه صندوق¬های خانگی است اما باید چند نکته را رعایت کند اول اینکه اگر هر ماه مبلغی به عنوان ذخیره...

حکم لمس بدن بیمار

0
حکم اولیه این است که لمس بدن بیمار یا نگاه به بدن بیمار جایز نیست ولی اگر ناچار باشد اشکال ندارد ولی اگر می...

مراجعه به پزشک مرد

0
در مراجعه زن به پزشک مرد اگر لازمه آن نگاه یا لمس باشد اصل اولیه حرمت است ولی در صورتی که از روی اضطرار...

حکم رقص محلی

0
رقصیدن اگر واقعا از نظر عرف این باشد که این حرکت رقص به حساب می آید شامل آن حکم حرمت می شود و فرق...

بلند خواندن حمد

0
مرد ها باید حمد و سوره را در نماز های صبح مغرب و عشاء بلند بخوانند و این در جایی است که نماز را...

حکم تراشیدن ریش

0
هیچ یک از مراجع قائل به جواز محو کردن محاسن صورت نیست اما تمیز کردن محاسن اشکال ندارد ولی باید به اندازه ای باشد...

رابطه گناه و روزه

0
روزه دارای دو جلوه می باشد باطنی و ظاهری. در مورد جلوه ظاهری فقط بعضی از گناهان هستند که باعث باطل شدن روزه می...

ویدیوهای پیشنهادی

محبوب‌ترین‌ها