چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

نماز

Featured posts

رابطه گناه و روزه

0
روزه دارای دو جلوه می باشد باطنی و ظاهری. در مورد جلوه ظاهری فقط بعضی از گناهان هستند که باعث باطل شدن روزه می...

آیا اهل کتاب نجس هستند؟

0
غیر مسلمانان دو گروه می باشند کسانی که اهل کتاب هستند که به فتوای اکثر مراجع پاک هستند ولی دسته دوم افرادی که اهل...

اهنگ لهوی

0
اگر کسی می داند در جلسه عروسی که می خواهد شرکت کند آهنگ لهوی پخش می شود اگر امکان دارد شرکت نکند ولی اگر...

هدیه و خمس

0
در هدیه به همسر اگر قصد شخص جدی باشد و هدیه به این مقدار در شأن آن شخص باشد به این هدیه خمس تعلق...

حکم پوشیدن کروات

0
در پوشیدن لباس یک قانون کلی وجود دارد که اگر لباسی که شخص می پوشد مخصوص غیر مسلمان باشد و مسلمان را شبیه غیر...

خوردن غذا در اذان

0
اگر کسی در هنگام خوردن غذا متوجه شود که اذان صبح است باید لقمه را از دهان خارج کند و دهان را بشوید ولی...

ویدیوهای پیشنهادی

محبوب‌ترین‌ها

real estate photographer Archives _18

Minxy Vintage How to Customise_14

Hello, world!

How to Pick the Best_4