رمضان و روزه

ضرر در روزه

در صورت ایجاد ترس عقلایی گرفتن روزه واجب نیست.

کفاره روزه 2

اگر کسی برای پرداخت کفاره فقیر باشد وبعدا غنی شود وظیفه اش چیست؟

تشخیص ضرر

ملاک تشخیص ضرر چیست؟

خوف ضرر

برای تشخیص ضرر روزه آیا لازم است پزشک متدین باشد؟

روزه بیمار 2

کسی که بیماری او مقطعی بوده باید تا رمضان بعد روزه ها را قضا کند.  

مد طعام 2

آیا در پرداخت کفاره می توان همه آن را به یک نفر داد؟

کفاره روزه

پرداخت کفاره هر شخصی به عهده خود اوست.

روزه بیمار

کسی که تمام سال را بیماراست فقط باید کفاره دهد و قضای روزه ندارد

روزه مشاغل

آیا صاحبان مشاغل سخت از اول روز می توانند افطار کنند؟

نیت روزه 2

یکی از واجبات روزه استمرار نیت روزه تا پایان روز می باشد.  

ویدیوهای پیشنهادی

محبوب‌ترین‌ها