رمضان و روزه

خوردن سحری

روزه دار باید قبل از اذان صبح از خوردن دست بکشد.

قضای روزه 2

در موادری ما فقط باید قضای روزه را به جا بیاوریم و کفاره ندارد.  

تحقیق در روزه

آیا تحقیق برای دخول وقت با ابزار روز مثل ساعت کفایت می کند؟

قضای روزه

در موادری ما فقط باید قضای روزه را به جا بیاوریم و کفاره ندارد.  

کفاره روزه 4

آزادی زندانی کفاره روزه حساب نمی شود.

روزه خانم های باردار

اگر خانمی باردار باشد و در ماه هایی از بارداری باشد که روزه برای او یا جنین طبق گفته پزشک یا تجربه شخصی ضرر...

انواع روزه

0
روزه را می توان در یک تقسیم بندی به چهار نوع تقسیم کرد:1- واجب  2- مستحب  3- حرام  4 -مکروه

روزه بیماران

0
یکی از گروه های معذور بیماران هستند البته هر بیماری مانع از روزه گرفتن نیست، مثلا زانو درد ولی، بیماری هایی که ارتباط با...

روزه ظاهری و باطنی

0
بعضی گناهان جلوه ظاهری روزه را باطل نمی کنند ولی بر جلوه باطنی روزه ضرر می زند و بعضی اعمال در هنگام روزه حرام...

روزه اولی

0
کسانی که معذور هستند از روزه اگر نیتشان این باشد که اگر مریض نب ودم حتما روزه می گرفتم همین کفایت می کند.

ویدیوهای پیشنهادی

محبوب‌ترین‌ها