رمضان و روزه

قضای روزه 2

در موادری ما فقط باید قضای روزه را به جا بیاوریم و کفاره ندارد.  

قضای روزه

در موادری ما فقط باید قضای روزه را به جا بیاوریم و کفاره ندارد.  

تحقیق در روزه

آیا تحقیق برای دخول وقت با ابزار روز مثل ساعت کفایت می کند؟

خوردن سحری

روزه دار باید قبل از اذان صبح از خوردن دست بکشد.

کفاره روزه 4

آزادی زندانی کفاره روزه حساب نمی شود.

مبطلات روزه 5

نزدیکی در ماه رمضان چه حکمی دارد؟

کفاره میت 2

آیا پرداخت کفارات میت واجب است؟

کفاره میت

انجام استیجاری کفاره میت اشکالی ندارد.

کفاره روزه 3

آیا می توان از طرف افراد زنده کفاره انجام داد؟

مبطلات روزه

آیا ملاعبه با همسر در حال روزه اشکال دارد؟

ویدیوهای پیشنهادی

محبوب‌ترین‌ها