بایگانی مطالب

رسانه

حکم پوشیدن لباسهای زینتی، تنگ و چسبان در مقابل نامحرم

سوال : حکم پوشیدن لباسهای  زینتی و تنگ و چسبان که بعضی خانمها در مقابل نامحرم می پوشند و بعضی اندام برجسته آنها نمایان می شود چیست ؟ پاسخ : پوشیدن اینگونه لباسها که تنگ است و بدن را نمایان می کند در مقابل نامحرم جایز نیست...
ادامه مطلب ...