بایگانی مطالب

آیت الله مکارم شیرازی

سهیم بودن شرکاء در پاداش کاری

پرسش : اگر سه نفر با هم شريك باشند به این شکل که: اولي فقط پول داده، دومي هم راننده ميباشد و هم پول داده، سومي فقط راننده بوده. آيا اگر شركتي كه براش بار ميبرن پاداشي يا وسيله اي بدهد، هر سه نفر سهم ميبرن؟پاسخ : در صورتی که شریک باشند به…
ادامه مطلب ...