برای پرداخت فطریه لازم نیست که فقیر بداند که پول یا جنسی که به او می دهیم فطریه است همین که شخص قصدش پرداخت به عنوان فطریه باشد کفایت می کند

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید