در موادری ما فقط باید قضای روزه را به جا بیاوریم و کفاره ندارد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید