آیا می توان از طرف افراد زنده کفاره انجام داد؟

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید