کتابهایی که یک دانشجو از مال پدر خود یا از وامی که دانشگاه به آنها می¬دهد تهیه کرده آیا خمس دارد؟
کتابهایی که یک دانشجو برای احتیاجات خود تهیه کرده که مطالعه کند خمس ندارد از هر منبعی که تهیه کرده باشد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید