کسانی که مدت غیر معینی مسافرت می¬کنند مثل کارمندان و دانشجویان، نماز و روزه¬ی آنان چگونه است؟
در محل اقامت موقت اگر اصلا نمی¬داند چقدر می¬ماند باید نمازها را شکسته بخواند مگر اینکه قصد ده روز داشته باشد اما اگر میداند که چقدر می¬ماند مثلا مأموریت گرفته تا دو سال بماند یا یک سال ، یا دانشجویی می داند که دو سال در اینجا میماند در این صورت آن شهر حکم وطن را دارد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید