اقتدا به امام جماعتی که عدالتش را نمی¬دانیم جایز است؟
باید عدالت امام جماعت احراز شود مثلا می¬داند این مردم که به او اقتدا کردند مومن هستند و به هر کسی اقتدا نمی¬کنند در این صورت عدالت امام محرز می¬شود.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید