اصل مهریه دادن از وظایف مرد است و مرد بدهکار زن است مهریه در قرآن در جاهای مختلف بیان شده و روایات هم موید این مطلب است. اگر پرداخت نشود زن می تواند به عنوان طلبکار از همسر خود مطالبه کند.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید