ربا حرام است و در حرمت آن فرقی بین این که شخص ربا گیرنده یا ربا دهنده حقیقی باشد یا حقوقی وجود ندارد فقط چند استثناءوجود دارد یک ربای بین پدر و پسر و ربای بین شوهر و همسر.البته ربا در مورد قرض می باشد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید