پولی که از در آمد سال باقی می ماند اگر پس انداز برای کار های ضروری زندگی مثل ازدواج باشد اکثر مراجع می گویند خمس ندارد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید