حکم اولیه سقط جنین حرمت آن می باشد در هر زمانی که باشد ولی موارد اسثناء دارد و آن جایی است که جنین دارای مشکل باشد و نظر پزشک متخصص لازم است و باید قبل از دمیده شدن روح باشد ولی بعد از دمیده شدن روح به هیچ وجه جایز نیست.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید