هیچ یک از مراجع قائل به جواز محو کردن محاسن صورت نیست اما تمیز کردن محاسن اشکال ندارد ولی باید به اندازه ای باشد که اگر کسی او را می بیند بگوید محاسن دارد و نکته بعد این که باید محاسن صورت به موی سر متصل باشد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید