حکم رقص محلی

0
453

رقصیدن اگر واقعا از نظر عرف این باشد که این حرکت رقص به حساب می آید شامل آن حکم حرمت می شود و فرق نمی کنئد که چگونه باشد و یا اسم آن چه چیزی باشد و فرق هم ندارد که در چه مکانی باشد.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید