خرید قبر

0
269

خرید قبر اشکال ندارد و نشان این است که شخص به فکر آخرت هست فقط باید سر سال خمسی چون اموال مازاذ حساب می شود باید خمس آن پرداخت شود.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید