پذیرفته شدگان آرمون کارشناسی احکام دوره دهم

۱ محمد ذکاوت صفت
۲ نجف نجفی
۳ محمد جواد پرویزی
۴ سید قیام الدین طباطبایی
۵ مجتبی عظیمی رادفر
۶ حسین‌بابایی
۷ ابراهیم حجازیان
۸ سید محمد مهدی موسوی
۹ محمد حسن منصوریه
۱۰ مهدی یوسف وند
۱۱ هادی نعیمی
۱۲ محمد علی کریمی
۱۳ محمدرضا عباسی آغوی
۱۴ محمد علی آل ابراهیم
۱۵ محمد محمدی نصیری
۱۶ احمد صابری
۱۷ مصطفی ابوطالبی
۱۸  یاسر شریفی
۱۹ احمد فلاح
۲۰ عباس صفری
۲۱ سید مهدی مکی
۲۲ علی قمی
۲۳ محمد جواد پرویزی
۲۴ علی پیشاهنگ
۲۵ علی نعمتی
۲۶ جلال رحمتی
۲۷ نصراله منصورزاده
۲۸ علیرضا پورمحمد
۲۹ سید مهدی حسینی
۳۰ محمدحسین غضنفری
۳۱ محمد حسین رجبی
۳۲ سید محسن فرخنده بخش
۳۳ مسعود حدادی
۳۴ سعید اربابی
۳۵ سیدوحیدهدایتی نسب
۳۶ هادی سجودی
۳۷ مصطفی مخدومی
۳۸ محمد رضا زاده فلاح اناری
۳۹ سیدمحمدمهدی موسوی
۴۰ یوسف اژدری
۴۱ سید مهدی حسینی
۴۲ علی کریمی
۴۳ محمد قراباغی
۴۴ سعید کوهکن
۴۵ امیراحمد اصولی
۴۶ محمد نرمی
۴۷ اصغر داداش پورمقدم
۴۸ علیرضا شاکری
۴۹ محمدعلی خدابخشی
۵۰ سیدمحمد مرتضوی
۵۱ مجید رستمی
۵۲ سید محسن عبدی
۵۳ احمد مطیعی پور
۵۴ اسماعیل غلامی
۵۵ محسن صادقی ریزی
۵۶ مسعود روشنی
۵۷ محمدرضا عباسی
۵۸ محمد ابوئی مهریزی
۵۹ مصطفی اکبریان
۶۰ نعمت اله احمدی
۶۱ محمد محمدی نصیری
۶۲ سید محمد هادی حجازی
۶۳ سید محمد موسوی
۶۴ عباس حکمت دوست
۶۵ رحیم حق پرست
۶۶ سعید حیدری
۶۷ علی میرجلیلی
۶۸ محمد یعقوبیان
۶۹ مهدی فراهانی
۷۰ محسن طرفی
۷۱ عباس نوری
۷۲ حجت عبدی
۷۳ محسن نصری نصرآبادی
۷۴ امین قربانی
۷۵ حسین بحرانی
۷۶ محمد ابوئی مهریزی
۷۷ رضا ناطق
۷۸ محمودکاوندی
۷۹ حسن کیخائی
۸۰ امیرمحمد زنگنه زاوه
۸۱ سجاد قلی پور
۸۲ محمد بروغنی
۸۳ مهدی خسروی
۸۴ احسان میرزامحمدی
۸۵ هاشم نوجوان
۸۶ مجتبی رمضان نیا جلالی
۸۷ مهدی بحرینی
۸۸ محمد حسین رجبی
۸۹ سید علی نوری
۹۰ رضا مولوی
۹۱ حمید رضا جبلی
۹۲ محمد  جعفری
۹۳ علی بخشی
۹۴ محسن اسماعیل زاده
۹۵ هادی محمدی
۹۶ اسماعیل سلیمان  تبار
۹۷ سید مرتضی حسینی
۹۸ محمد امین قوچانی غروی
۹۹ علی طالبی
۱۰۰ سید محمد مرتضوی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.