تلویزیون احکام -رفتن به عروسی هایی که آهنگ با صدای بلند میذارن

در حال بارگذاری ...

اگر به عروسی هایی که آهنگ با صدای بلند میذارن بریم کار حرامی کردیم؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.