خانه وبلاگ

نیت روزه

0

همه اعمال عبادی ما نیازمند نیت هست ولی غیر عبادات نیاز به نیت ندارد.نیت به این معنا هست که اولا من این عمل را به عنوان عبادت انجام میدهم ثانیا با قصد قربت و برای خدا می باشد.نیت روزه ماه رمضان می تواند به دو صورت کلی و جزئی باشد.

سن تکلیف

0

در دختران سن تکلیف 9سال قمری می باشد که به سال شمسی می شود 8 سال و 8ماه 18روز ولی در پسران علاوه بر تکلیف سنی که 15سال قمری یا 14سال و 6 ماه و 15روز می باشد دو علامت دیگر برای بلوغ وجود دارد.

روزه اولی

0

اگر پسر یا دختری به خاطر ندانستن این که به سن تکلیف رسیده روزه نگرفته بعد از این که متوجه شد باید نماز و روزه ها را قضا کند ولی برای روزه ها کفاره لازم نیست. برای کودکان روزه اولی چیزی که اهمیت دارد این است که فضای خانه فضای روزه گرفتن باشد.

روزه بیماران

0

برای تشخیص مجوز خوردن روزه دو راه وجود دارد: اول تشخیص خود شخص یعنی با تجربه به دست آورده است که با این بیماری نمی تواند روزه بگیرد. دوم مراجعه به پزشک متخصص متعهد که تشخیص دهد نباید این شخص بیمار روزه بگیرد.

حکم باسمه تعالی

0

حکم باسمه تعالی چیست ؟آیا مثل بسم الله الرحمن الرحیم باید با وضو به آن دست زد؟
هر چند ضمیر « ه » در بسمه تعالی به جای کلمه¬ی الله آمده است اما احتیاط آنست که دست بی وضو به آن ضمیر هم زده نشود.

حکم شرعی عقیقه

0

آیا هر نوع حیوان حلال گوشتی را می¬شود به جای عقیقه قربانی کرد؟
عقیقه در روایات بسیار سفارش شده است اما عقیقه فقط در خصوص گوسفند است، اگر مرغی را ذبح کند که خونی ریخته شود و آن را به فقیر بدهند حکم عقیقه را ندارد هر چند ثواب دارد.

حکم نهی از منکر

0

آیا نهی از منکر در مراسمی که در آن رقاصی می¬شود و اثری ندارد ، واجب است؟
اگر احتمال تأثیر می¬دهد و عوارض سویی هم ندارد واجب است نهی از منکر کند. اما مکلف باید مجلس را ترک کند.

حکم یادگیری احکام

0

احکامی که معمولا مبتلابه است مثل نماز و روزه و معامله و .. باید یاد بگیریم نه تمام احکام که به آنها احتیاجی نداریم مثلا یک آقا نیازی ندارد که احکام بانوان را یاد بگیرد اما یک خانم باید احکام خاص خود را بداند.

حکم خمس

0

کتابهایی که یک دانشجو از مال پدر خود یا از وامی که دانشگاه به آنها می¬دهد تهیه کرده آیا خمس دارد؟
کتابهایی که یک دانشجو برای احتیاجات خود تهیه کرده که مطالعه کند خمس ندارد از هر منبعی که تهیه کرده باشد.

حکم نماز و روزه ی دانشجویان

0

کسانی که مدت غیر معینی مسافرت می¬کنند مثل کارمندان و دانشجویان، نماز و روزه¬ی آنان چگونه است؟
در محل اقامت موقت اگر اصلا نمی¬داند چقدر می¬ماند باید نمازها را شکسته بخواند مگر اینکه قصد ده روز داشته باشد اما اگر میداند که چقدر می¬ماند مثلا مأموریت گرفته تا دو سال بماند یا یک سال ، یا دانشجویی می داند که دو سال در اینجا میماند در این صورت آن شهر حکم وطن را دارد.