یکشنبه 29 فروردین 1400

مسائل اجتماعی

مراجعه به پزشک مرد

0
در مراجعه زن به پزشک مرد اگر لازمه آن نگاه یا لمس باشد اصل اولیه حرمت است ولی در صورتی که از روی اضطرار...

حکم صدای بلندگوی مساجد

0
مردم آزاری به هر شکلی حرام است چه از بلندگوی مسجد باشد چه از یک ماشین که صدای رادیو و ضبط را زیاد کرده...

حکم لکه ی خون تخم مرغ

0
برخی از فقها خوردن لکه¬ی خون داخل تخم مرغ را پاک میدانند اما خوردن آن حرام است اما برخی از فقها علاوه براینکه خوردنش...

حکم سلام نماز

0
اگر در سلام مستحبی نماز شک کرده به شک اعتنا نکند اما اگر در سلام واجب نماز شک کرد در این صورت اگر مبالات...

خرید قبر

0
خرید قبر اشکال ندارد و نشان این است که شخص به فکر آخرت هست فقط باید سر سال خمسی چون اموال مازاذ حساب می...

حکم تراشیدن ریش

0
هیچ یک از مراجع قائل به جواز محو کردن محاسن صورت نیست اما تمیز کردن محاسن اشکال ندارد ولی باید به اندازه ای باشد...

حکم باسمه تعالی

0
حکم باسمه تعالی چیست ؟آیا مثل بسم الله الرحمن الرحیم باید با وضو به آن دست زد؟ هر چند ضمیر « ه » در بسمه...

حکم رقص محلی

0
رقصیدن اگر واقعا از نظر عرف این باشد که این حرکت رقص به حساب می آید شامل آن حکم حرمت می شود و فرق...

ویدیوهای پیشنهادی

محبوب‌ترین‌ها