یکشنبه 29 فروردین 1400

مسائل اجتماعی

خرید قبر

0
خرید قبر اشکال ندارد و نشان این است که شخص به فکر آخرت هست فقط باید سر سال خمسی چون اموال مازاذ حساب می...

حکم تراشیدن ریش

0
هیچ یک از مراجع قائل به جواز محو کردن محاسن صورت نیست اما تمیز کردن محاسن اشکال ندارد ولی باید به اندازه ای باشد...

حکم سلام نماز

0
اگر در سلام مستحبی نماز شک کرده به شک اعتنا نکند اما اگر در سلام واجب نماز شک کرد در این صورت اگر مبالات...

مراجعه به پزشک مرد

0
در مراجعه زن به پزشک مرد اگر لازمه آن نگاه یا لمس باشد اصل اولیه حرمت است ولی در صورتی که از روی اضطرار...

حکم صدای بلندگوی مساجد

0
مردم آزاری به هر شکلی حرام است چه از بلندگوی مسجد باشد چه از یک ماشین که صدای رادیو و ضبط را زیاد کرده...

حکم لکه ی خون تخم مرغ

0
برخی از فقها خوردن لکه¬ی خون داخل تخم مرغ را پاک میدانند اما خوردن آن حرام است اما برخی از فقها علاوه براینکه خوردنش...

بلند خواندن حمد

0
مرد ها باید حمد و سوره را در نماز های صبح مغرب و عشاء بلند بخوانند و این در جایی است که نماز را...

حکم پرداخت زکات

0
درآمدهای مردم که از راه حلال بدست آمده یک واجبات مالی برای آنها در نظر گرفته شده ،مجتهد نمی¬تواند از پیش خود چیزی را...

ویدیوهای پیشنهادی

محبوب‌ترین‌ها