پنج‌شنبه, ژانویه 21, 2021

رمضان و روزه

حکم سگ و خوک

0
شیعیان در بدست آوردن احکام شرعی فقط از قرآن استفاده نمی¬کنند بلکه بر اساس فرموده¬ی خود پیامبر صلی الله علیه و آله که در...

حکم پوشیدن لباس جنس مخالف

0
پوشیدن لباس جنس مخالف اگر در منظر عمومی باشد، نامتعارف است و از نظر شرعی جایز نیست. چون لباس شهرت محسوب می شود. ولی...

حکم سقط جنین

0
حکم اولیه سقط جنین حرمت آن می باشد در هر زمانی که باشد ولی موارد اسثناء دارد و آن جایی است که جنین دارای...

حکم تراشیدن ریش

0
هیچ یک از مراجع قائل به جواز محو کردن محاسن صورت نیست اما تمیز کردن محاسن اشکال ندارد ولی باید به اندازه ای باشد...

حکم پوشیدن کروات

0
در پوشیدن لباس یک قانون کلی وجود دارد که اگر لباسی که شخص می پوشد مخصوص غیر مسلمان باشد و مسلمان را شبیه غیر...

مراجعه به پزشک مرد

0
در مراجعه زن به پزشک مرد اگر لازمه آن نگاه یا لمس باشد اصل اولیه حرمت است ولی در صورتی که از روی اضطرار...

حکم رقص محلی

0
رقصیدن اگر واقعا از نظر عرف این باشد که این حرکت رقص به حساب می آید شامل آن حکم حرمت می شود و فرق...

بلند خواندن حمد

0
مرد ها باید حمد و سوره را در نماز های صبح مغرب و عشاء بلند بخوانند و این در جایی است که نماز را...