یکشنبه 29 فروردین 1400

خانواده

حکم شرعی عقیقه

0
آیا هر نوع حیوان حلال گوشتی را می¬شود به جای عقیقه قربانی کرد؟ عقیقه در روایات بسیار سفارش شده است اما عقیقه فقط در خصوص...

حکم استفاده ی مواد منفجره

0
بعضی از چیزها هم منفعت دارد و هم ضرر؛ مثل استفاده¬ی از چیزهایی است که هم مصرف حلال دارد و هم مصرف حرام مثل...

مراجعه به پزشک مرد

0
در مراجعه زن به پزشک مرد اگر لازمه آن نگاه یا لمس باشد اصل اولیه حرمت است ولی در صورتی که از روی اضطرار...

اهنگ لهوی

0
اگر کسی می داند در جلسه عروسی که می خواهد شرکت کند آهنگ لهوی پخش می شود اگر امکان دارد شرکت نکند ولی اگر...

سن بلوغ

0
بلوغ غیر از تکلیف است ، سن تکلیف بر اساس سن قمری است، 9 سال قمری برای دختران(هشت سال و هشت ماه و حدوداً...

حکم رقص محلی

0
رقصیدن اگر واقعا از نظر عرف این باشد که این حرکت رقص به حساب می آید شامل آن حکم حرمت می شود و فرق...

آیا وصیت کردن واجب است؟

0
موارد وصیت کردن مختلف است. گاهی وصیت کردن واجب است مثل بدهکاری به دیگران، و یا مثلا نماز و روزه قضا دارد یا مثلا...

حکم آموزش احکام

0
آنچه که در روایات آمده ولیِ فرزند باید او را مخصوصا برای نماز از هفت سالگی آموزش دهد چه دختر چه پسر، مسائل مورد...

ویدیوهای پیشنهادی

محبوب‌ترین‌ها