اخبار

حکم نذر

0
در عمل به نذر باید حتما جمله¬ی صحیح شرعی نذر را به زبان جاری کند یعنی بگوید " برای خداست برمن اگر مریض من...

حکم خمس

0
تعامل و رفت و آمد و معامله با افرادی که خمس نم دهند با هم فرق میکند اگر کسی خمس نمی¬دهد رفت و آمد...

قرعه کشی

0
اگر به این شرط قبض را می خرد که در قرعه¬کشی شرکت کند و جایزه بگیرد و از همان پول جایزه می¬دهنداین کار جایز...

حکم محل سجده

0
اگر مکان نجس خشک باشد سجده اشکالی ندارد به شرط اینکه لباس نمازگراز و بدن او هم خشک باشد که رطوبت به لباس و...

حکم خرید نقد و نسیه

0
معامله¬ی نسیه با نقد فرق می¬کند طبیعی است که قیمت نسیه با نقد فرق می¬کند و اشکالی ندارد و برخلاف بعضی که فکر می¬کنند...

حکم خمس

0
اگر بدهی برای خرج¬های جاری زندگی بوده مثلا از فروشگاه برای خرجهای روزانه خرید کرده و نسیه خریده و همین امسال هم بوده ،...

حکم پول رهن

0
اگر مستاجر به مالک بگوید که من بیست میلیون به شما می دهم یک ساله، به شرط اینکه اجاره را از من کمتر بگیری،...

حکم بخشش اموال به یک فرزند

0
از نظر شرعی پدر در زمان حیات می تواند همه¬ی اموال خود را به یکی از فرزندان خود بدهد اما از نظر اخلاقی این...

حکم قضای نماز والدین

0
قضای نماز بر عهده¬ی پسر بزرگی است که هنگام وفات پدر یا مادر زنده باشد. اگر او انجام نداد و بعد از وفات پدرو...

حکم بازی ای که در جایی قمار محسوب می شود و...

0
اصل کلی در مورد استفاده از ابزار قمار حرمت است. اما سوال در مورد مصادیق ابزار قمار هست. بعضی چیزها از همان ابتدا برای...