قصد ده روز به این معنا هست که شخص تصمیم جدی دارد که در آن مکان مورد نظر ده روز یا بیشتر توقف داشته باشد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید