کسانی که به سفر می روند در صورتی می توانند روزه خود را افطار کنند که مسافر شرعی باشند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید