اگر شخص بیمار تا قبل اذان ظهر بهبود یافت و تا آن زمان مبطلی انجام نداده می تواند نیت روزه کند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید