وقتی که انسان می خواهد کفاره یا فطریه را به فقیر بدهد لازم نیست به او اعلام کنید که کفاره یا فطریه است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید