فرق بین کفاره عمدی و عذری در این است درعذری می تواند همه کفاره را به یک نفر بدهد ولی در کفاره عمدی باید به هر نفر یک مد طعام بدهد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید