فرق فطریه و کفاره در این است که فطریه را می توان معادل سازی کرد و پول داد اما کفاره باید خود اصل گندم یا آرد باشد و پول نمی شود .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید