نیت یعنی برای انجام فرمان الهی آنچه روزه را باطل می کند ترک کنیم.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید