آیا یک روز روزه که ثواب زیادی دارد می تواند جایگزین چند روز روزه قضا باشد؟

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید