محل مصرف کفاره فقط فقراء می باشد، و چند شرط دارد 1 -شیعه باشد 2 – آشکارا گناه نکند 3 – فقر او ثابت باشد…

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید