بعضی از ایام روزه گرفتن مستحب است،اما در بین این روز ها بر بعضی از آنها تاکید شده است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید