یکی از واجبات روزه کفاره است حال یا کفاره عذری هست یا کفاره عمدی و نکته ای که باید توجه شود کفاره به گردن شخص است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید