روزه قضای پدر و مادر طبق نظر بعضی از مراجع برعهده پسر بزرگ می باشد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید