بیماران دو دسته هستند:یک اونهایی که در ماه رمضان بیمار شهستند ولی بعد از آن بهبود پیدا می کنند ولی یک دسته دیگر بیمار سال هستند که حکم اینها متفاوت هست.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید