1. توجه به اذان چه صبح و چه مغرب باید طبق افق شهر محل سکونت باشد حتی اگر اذان مرکز استان با شهر محل سکونت در همان استان فرق کند باید طبق افق محل سکونت عمل شود.

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید