روز سوم اعتکاف مانده در مسجد و روزه گرفتن واجب است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید