اگر اذان صبح شده و روزه دار نمی دانسته و در اذان غذا خورده و بعدا متوجه شده آن روز را باید روزه بگیرد و بعدا قضای آن را نیز به جا بیاورد ولی کفاره ندارد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید