برای تشخیص بیماری در ماه روزه دو راه است 1 –تشخیص شخصی و تجربه 2 –مراجعه به پزشک متخصص وبی غرض که به گفته آن پزشک گمان  پیدا کند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید