یکی از گروه های معذور بیماران هستند البته هر بیماری مانع از روزه گرفتن نیست، مثلا زانو درد ولی، بیماری هایی که ارتباط با روزه دارند به تشخیص پزشک یا شخص بیمار فرد از گرفتن روزه معذور می شود.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید