کسانی که معذور هستند از روزه اگر نیتشان این باشد که اگر مریض نب

ودم حتما روزه می گرفتم همین کفایت می کند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید