اعمال شرعی بر  کسی واجب می شود که به سن تکلیف برسد، در مورد روزه در دختران اگر اگر به سن تکلیف برسد اصل اولی بر روزه گرفتن است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید