نیت یکی از واجبات روزه است و نیت آن امر و قصدی  هست که در قلب شخص وجود دارد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید