همه اعمال عبادی ما نیازمند نیت هست ولی غیر عبادات نیاز به نیت ندارد.نیت به این معنا هست که اولا من این عمل را به عنوان عبادت انجام میدهم ثانیا با قصد قربت و برای خدا می باشد.نیت روزه ماه رمضان می تواند به دو صورت کلی و جزئی باشد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید